Mazanie šnekových prevodov

Mazanie šnekových prevodov Šnekové prevody sú ozubené prevody s konštantným prevodom, tiež sú použité ako prevodník točivého momentu a otáčok medzi hnacími a pracovnými

Read More

Mazanie elektrických spínačov

Spínače sú prvky pozostávajúce z jedného alebo viac elektrických kontaktov, môžu byť ovládané priamo mechanicky alebo nepriamo teplotou, elektromagneticky alebo tiež hydraulicky/ pneumaticky. Ich

Read More

Manipulácia a montáž gufier

Poznatky možných porúch pri manipulácii a montáži simmerringu-HT u užívateľa má slúžiť k tomu, aby ich poznal a prijal príslušné opatrenia pre nasledujúce hlavné body: vstup tovaru skladovanie

Read More

Mazanie elektrických kontaktov

Tribotechnicky relevantné kontakty sú rozoberateľné a/ alebo pohyblivé. K nim patria spínacie, klzné a zásuvné kontakty. Tieto sú spravidla vyrobené zo zliatin kovu a

Read More

Mazanie pružín

Pružiny sa používajú v mnohých technických aplikáciách. Slúžia obecne ako zásobník energie, t.j. plastickou deformáciou pružiny prostredníctvom pôsobenia sily F po dráhe s (zjednodušené:

Read More

Mazanie skrutiek

Skrutky patria k silovým spojom a rozoberateľným spojovacím prvkom. Mali by sa dať montovať a demontovať s čo najmenším vynaložením sily, bez poškodenia používaného

Read More

Mazanie hydrodynamických klzných ložísk

Hydrodynamické klzné ložiská majú sily, prenášané prevažne hriadeľom, ďalej prevádzané na kostru prostredníctvom olejom mazanej ložiskovej panvy. Okrem správneho konštrukčného návrhu sú pre prevádzkovú

Read More