Mazanie

Mazanie popisuje účinok maziva v mieste trenia. Intenzívny kontakt trecích telies v dôsledku nízkej rýchlosti, alebo veľkého zaťaženia znamená medzné mazanie. Plné mazanie nastáva pri zodpovedajúcej rýchlosti, nízkom zaťažení a príslušnej viskozite. Správna voľba maziva tak ovplyvňuje optimálnu úroveň mazania. Pri mazaní je dôležité prihliadnuť k nasledujúcemu súboru faktorov:

 • Druh trenia
  • klzné
  • valivé
  • valcové
  • vŕtanie
 • Druh pohybu
  • plynulý
  • kolísavý
  • prerušovaný
 • Zaťaženie
 • Rýchlosť
 • Teplota

Používanie mazív.

Mazivá sú v tribosystéme konštrukčnými prvkami. Mazivo, ako látka medzi trecími telesami, ovplyvňuje trenie a opotrebenie. Podľa nárokov na trecie miesto je potrebné, aby mazivá mali niektoré charakteristické znaky. Sú požadované napr. tieto vlastnosti:

 • priliehavosť
 • afinita ku kovom
 • polarita
 • elektrické vlastnosti
 • absorbčné schopnosti
 • odolnosť voči vode
 • emulgovateľnosť alebo
 • zmáčacie schopnosti

Aby mazivá mohli naplno pôsobiť, musia sa trecie miesta dôkladne očistiť., prípadne ochrániť a správne namazať.