Mazanie tesnení

Tesnenia sú strojnou súčasťou a majú za úlohu navzájom od seba oddeľovať priestory obsahujúce rozdielne látky a/alebo vykazujúci rozdielny tlak. Tak napr. tesnenie valivého ložiska zaisťuje jeho dlhú životnosť tým, že zabraňuje výtoku maziva do okolia a zároveň vniknutia cudzích telies do ložiska.

Aby mohlo tesnenie plniť požadovanú prevádzkovú bezpečnosť na zadanú dĺžku jeho životnosti, je k tomu nevyhnutné vhodné mazivo. Toto musí:

  • umožňovať pri montáži osadenie tesnenia bez poškodenia
  • odvádzať teplo vzniknuté trením
  • zvyšovať tesniaci účinok
  • aj po dlhšom odstavení zabraňovať prilepeniu tesnenia
  • uľahčovať demontáž
  • nenapadať tesniaci materiál a byť rezistentný voči vplyvom okolia

Podľa konkrétneho prípadu použitia, či staticky alebo dynamicky namáhaného tesnenia, pri aplikáciách za extrémnych teplôt, pri pôsobení agresívnych prostredí, v potravinárskom priemysle, zdravotníctve, produkcii pitnej vody alebo pri pôsobení kyslíka, nájdete v našom sortimente mazivo pre vaše tesnenie.

 
Zdroje: prospektový materiál firmy Klüber Lubrication
(katalógové číslo 200902)