Mazanie reťazí

Reťaze sú mnohostranne použiteľné konštrukčné prvky k prenosu zaťaženia. Skladajú sa z mnohých – najčastejšie kovových – rovnakých vzájomne spojených článkov. Sú používané medzi iným ako:

 • hnacie reťaze (napr. kolesá)
 • rozvodové reťaze (napr. motorové vozidlá)
 • nosné reťaze (napr. vráta plavebných komôr)
 • transportné reťaze (napr. dopravné zariadenia)

Pre rozličné účely a požiadavky sú k dispozícii rozličné konštrukčné tvary reťazí (napr. valčekové, puzdrové, čapové, zubové reťaze. Na základe ich univerzálnej použiteľnosti sú najčastejšie užívané valčekové reťaze. Štruktúra tribologického systému reťazí, znázornená v článku valčekovej reťaze (obr.1), kladie vzhľadom k priebehu pohybu reťazí vysoké nároky na mazivá:

 • kmitajúci pohyb trecieho páru spôsobuje permanentné zmiešané trenie
 • v dôsledku priamkového styku vo svorníkoch, vložkách, valčekoch dochádza k vysokým špecifickým tlakom
 • záber do zubu reťazového kolesa vedie k silnému rázovému namáhaniu

Mazivá pre reťaze musia mať preto vysokú tlakovú únosnosť a zvlášť účinnú odolnosť proti opotrebeniu, aby cez zmiešané trenie zabezpečovala len minimálne tzv. „priepustné opotrebenie“. Ďalšie dôležité vlastnosti mazív pre reťaze sú podľa konkrétneho prípadu použitia:

 • ochrana proti korózii
 • zmáčavosť/ schopnosť rozvrstvenia
 • priľnavosť
 • stabilita pri vysokých teplotách
 • schopnosť rozpustiť už opotrebované mazivo
 • nízka karbonizácia
 • vhodnosť aplikácie pri nízkych teplotách
 • odolnosť voči médiám

Dodatočnými výberovými kritériámi môžu byť:

 • schválenie podľa predpisov pre potravinársky priemysel (LMBG, USDAH1)
 • ekologické záujmy (biologicky rýchlo odbúrateľné)
 • tlmenie hluku

 
Zdroje: prospektový materiál firmy Klüber Lubrication
(katalógové číslo 200902)