Mazanie lán

Laná sú prvky dopravnej techniky. Sú konštruované z drôtov, ktoré sú zvinuté do prameňov a nakoniec spletené do lana.

Podľa ich použitia ich môžeme deliť na laná bežiace (žeriavy, navijaky, výťahy), stojace (kotvové laná), nosné a viazacie laná.

Laná sú namáhané ťahom. Vplyvom ohýbania pôsobia na drôty tlaky, torzné a ohybné sily. Úlohou mazania lán (vo vnútri a vonku) je:

  • ochrana proti opotrebeniu
  • ochrana proti korózii
  • dodržanie požadovaných trecích momentov (dopravné laná hnacích kotúčov)

Mazivá Klüber pre mazanie lán sa vyznačujú:

  • znášanlivosťou s materiálmi dlhou životnosťou
  • odolnosťou voči poveternostným vplyvom
  • neodkvapávaním
  • dobrou spracovateľnosťou v mazacích zariadeniach

 
Zdroje: prospektový materiál firmy Klüber Lubrication
(katalógové číslo 200902)