Mazanie kompresorov

Tlakový vzduch je nenahraditeľný pracovný prostriedok v takmer každej prevádzke. K výrobe tlakového vzduchu sú nevyhnutné kompresory, ktoré vzduch alebo aj iné plyny alebo pary stláčajú na vyšší tlak než je tlak nasávaného vzduchu.

K zaisteniu svojej funkcie potrebujú kompresory mazivá, ktoré majú v kompresorovom priestore minimalizovať trenie a opotrebenie, tesniť, odvádzať teplo a chrániť proti korózii. Aj samotné tzv. kompresory bez oleja, teda kompresory, v ktorých kompresné médium neprichádza do styku s olejom, vyžadujú pre svoj chod vhodné mazivá.

Špeciálnou aplikáciou kompresorov je ich prevádzka v chladiacich obvodoch. Tu slúžia k tomu, aby boli plynové chladivá stláčané, čo potom na mazivá kladie zvláštne nároky.

Moderné kompresorové oleje musia plniť mnohostranné požiadavky:

  • minimalizácia trenia a opotrebenia
  • vysoká odolnosť proti oxidácii
  • vynikajúce chladiace a tesniace vlastnosti
  • odolnosť proti absorbcii plynov a proti riedeniu plynov
  • vhodná rozpustnosť chladivami atď.

Nezávisle na druhu použitia alebo kompresoru platia požiadavky na bezpečnú funkčnosť a dlhú životnosť.