Mazanie hydraulických systémov

V hydraulických zariadeniach sú prevádzané malé sily pôsobiace na malé plochy pomocou vhodného hydraulického média prostredníctvom veľkých plôch na veľké sily.

Prvky prítomné v hydraulickom obvode, ako ventily a valce sú v priebehu prevádzky v oblasti všetkých pohyblivých klzných párov mazané hydraulickou kvapalinou. Avšak vzhľadom k statickému treniu a šetrnej montáži, zvlášť u tesniacich materiáloch je v mnohých prípadoch nevyhnutné prvotné mazanie.

Vhodné mazivo:

  • uľahčuje montáž tesniacich prvkov
  • zlepšuje tesniaci účinok
  • znižuje statické trenie a zlepšuje trenie pri rozbehu
  • počas prevádzky pôsobí na zníženie opotrebenia

Mazivá firmy Klüber spĺňajú nasledujúce požiadavky:

  • ďalekosiahla neutrálnosť voči materiálom NBR, EPDM, FPM a polyuretanu
  • výrazná zaťaženosť mazacieho filmu
  • vysoká afinita k rôznym materiálom, ako oceľ, umelé hmoty a elastomery

Okrem štandardných hydraulických kvapalín prichádzal do úvahy špeciálny hydraulický olej pre potravinársku techniku.