Mazanie armatúr

Mazanie armatúr

Armatúry sú súčasťou potrubia s týmito funkciami:

  • spojovacia (otváranie, zatváranie)
  • nastavovacia (regulácia, zmiešavanie atď.)

Armatúry regulujú prúd pevných látok, tekutín a plynov. Správne mazivo pre konštrukčné podskupiny armatúr, ako tesnenie, upchatie vretena, keramické doštičky a uzávery kohútikov, sa stará o ľahký chod, utesnenie a minimalizuje opotrebenie. Aby armatúry plnili dlhodobo požadované funkcie, musia mazivá spĺňať požiadavky ako:

  • odolnosť voči médiám
  • tesniace a zaisťovacie účinky
  • neutrálne voči materiálom (kovy, plasty, elastomery)
  • potravinárska nezávadnosť
  • testy podľa BAM(1) pre aplikácie, keď prístrojmi a zariadeniami prechádza kyslík
  • registrácia národnej (DVGWKTW(2) ), európskej (napr. ÖVGW(3) , SVGW(4) a WRC(5) atď) a medzinárodné (napr. NSF(6) a USDA(7) atď.). platné pre aplikácie pre zariadenia a diely, cez ktoré prechádza pitná voda, nápoje a potraviny.
  • povolenie DVGW podľa DIN EN 377 (plynové prístroje) a DIN 3536 (plynové armatúry)

Vysvetlivky skratiek:

(1) – Spolkový ústav pre testovanie a výskum materiálov
(2) – Doporučenie pre plasty a pitnú vodu Nemeckého odborného spolku pre plyn a vodu
(3) – Rakúsky zväz pre plyn a vodu
(4) – Švajčiarsky zväz pre plyn a vodu
(5) – Water Research Center
(6) – National Sanitary Dountation
(7) – United States Departement of Agriculture