Hydraulický tesniaci systém

S veľmi vysokými požiadavkami, individuálne tesnenia často nespĺňajú všetky očakávania, alebo životnosť tesnenia nie je dostatočne primeraná pri danej aplikácii. Ak sa jedná o extrémne operačné podmienky pre ktoré sú charakteristické :

 • vysoký pracovný tlak, vysoká lineárna rýchlosť
 • vysoký zdvih a dlhý pracovný cyklus s ďalšími požiadavkami na minimálne prepúšťanie, nízke trenie tesnenia, dlhšia životnosť tesnenia a rentabilita

Pri týchto extrémnych operačných podmienkach musia byť jednotlivé tesnenia skombinované do uceleného tesniaceho systému ktorý obsahuje nasledovné tesnenia:

Primárne tesnenie

 • adekvátna tesniaca funkcia
 • veľmi dobrá tesniaca charakteristika
 • nízke trenie pri vysokých prevádzkových teplotách
 • vysoká odolnosť voči opotrebeniu

Sekundárne tesnenie

 • vysoký tesniaci efekt pri nízkych tlakoch
 • vysoká odolnosť voči opotrebeniu
 • dobrá tesniaca charakteristika pri nízkych tlakoch v kombinácii s dvojitým stieracím krúžkom

Vodiaci element

 • nízka deštrukcia pri záťaži
 • vysoká odolnosť voči opotrebeniu
 • nízke trenie

Stierací krúžok

 • vysoká stieracia schopnosť pre odstránenie špiny
 • musí odstraňovať zvyškový olejový film pôsobiaci na piestnicu

Obr. Piestnicový tesniaci systém

 

Zdroje: technické podklady firmy Freudenberg Simrit
(rok vydania 2005)