Hydraulické tesnenia

Rôzne požiadavky a početné nasadenia rôznych aplikácii, vedú k vývoju rôznych typov tesnení. Základné rozdelenie hydraulických tesnení podľa funkcie (obr.1).

Hydraulické tesnenia sú tiež kategorizované ako tesnenia symetrické a tesnenia asymetrické. Asymetrické tesnenia sú navrhnuté tak, že vyrovnávajú predpätie po celej axiálnej šírke v stacionárnej kontaktnej ploche a efektívne zaistia miesta v drážke.

Obr. Asymetrické tesnenenie na piest
Obr. Asymetrické tesnenenie na piestnicu

 

Voľba tesnenia

Popri hlavných operačných podmienkach ako sú tlak, teplota, lineárna rýchlosť atď., sú na tesnenia kladené aj vedľajšie podmienky ako:

  • rentabilita
  • dlhá životnosť
  • ľahká montáž
  • kompatibilita s hydraulickými tekutinami pri nízkych alebo vysokých teplotách
  • odolnosť voči mechanickému poškodeniu
  • nízke trenie

 
Zdroje: technické podklady firmy Freudenberg Simrit
(rok vydania 2005)