Elastomerné materiály pre hriadeľové tesnenia

Popis materiálov pre hriadľové tesnenia.

Nitrilo-butadiénový elastomer (NBR)
Znaky:

 • široké použitie v strojárstve, napr. prevodovky, hydroagregáty (hydročerpadlá, hydromotory), dvojtaktné motory a čiastočne v pohone stavebných a poľnohospodárskych strojov
 • NBR je prevažne použité k utesneniu proti minerálnym olejom a tukom. V prípade, že je známa odolnosť, tak taktiež k utesneniu proti sysntetickým mazivám.

Fluorový elastomer (FPM)
Znaky:

 • používa sa pri požiadavkách na vyššie teplotné a chemické odolnosti
 • široké použitie v strojárstve napr. prevodovky, hydroagregáty alebo dvojtaktné motory
 • v pohone úžitkových vozidiel
 • v pohone stavebných a poľnohospodárskych strojov
 • k utesneniu proti minerálnam olejom a tukom
 • často k utesneniu proti synttickým mazivám v prípade, že je známa odolnosť

Polytetrafluoretylén (PTFE)
Znaky:

 • neelastický, rohovitý materiál
 • použitie v agresívnych médiách, proti ktorým nie sú elastomery odolné
 • nasadenie pri chode na sucho
 • zvláštny vývoj k použitiu v motoroch (pre špeciálne použitie)

Hydrogenovaný NBR elastomer (HNBR)

Zvláštny materiál pre použitie prevažne v hydraulických riadeniach. Zhotovuje sa len pre špeciálne prípady.

Polyakrylátový elastomer (ACM)

Zvláštny materiál prevažne pre použitie v pohonoch osobných áut.

Silikónový elastomer (VMQ)

Zvláštny materiál, ktorý sa dnes už len zriedka používa. Predchádzajúce hlavné použitie bolo v motoroch.