Mazanie hydraulických systémov

V hydraulických zariadeniach sú prevádzané malé sily pôsobiace na malé plochy pomocou vhodného hydraulického média prostredníctvom veľkých plôch na veľké sily. Prvky prítomné v

Read More

Mazanie kompresorov

Tlakový vzduch je nenahraditeľný pracovný prostriedok v takmer každej prevádzke. K výrobe tlakového vzduchu sú nevyhnutné kompresory, ktoré vzduch alebo aj iné plyny alebo

Read More

Mazanie

Mazanie popisuje účinok maziva v mieste trenia. Intenzívny kontakt trecích telies v dôsledku nízkej rýchlosti, alebo veľkého zaťaženia znamená medzné mazanie. Plné mazanie nastáva

Read More

Mazanie tesnení

Tesnenia sú strojnou súčasťou a majú za úlohu navzájom od seba oddeľovať priestory obsahujúce rozdielne látky a/alebo vykazujúci rozdielny tlak. Tak napr. tesnenie valivého

Read More

Mazanie lán

Laná sú prvky dopravnej techniky. Sú konštruované z drôtov, ktoré sú zvinuté do prameňov a nakoniec spletené do lana. Podľa ich použitia ich môžeme

Read More

Mazanie reťazí

Reťaze sú mnohostranne použiteľné konštrukčné prvky k prenosu zaťaženia. Skladajú sa z mnohých – najčastejšie kovových – rovnakých vzájomne spojených článkov. Sú používané medzi

Read More

Mazanie armatúr

Mazanie armatúr Armatúry sú súčasťou potrubia s týmito funkciami: spojovacia (otváranie, zatváranie) nastavovacia (regulácia, zmiešavanie atď.) Armatúry regulujú prúd pevných látok, tekutín a plynov.

Read More

Mazanie šnekových prevodov

Mazanie šnekových prevodov Šnekové prevody sú ozubené prevody s konštantným prevodom, tiež sú použité ako prevodník točivého momentu a otáčok medzi hnacími a pracovnými

Read More