© Freudenberg Simrit, spol. s r. o. , 2005
Dnes je: 23.February.2017

 

       

Stránky ktoré vám viac priblížia mazivá a tesnenia.

strana 1 2 3
       
    Mazanie valivých ložísk  
       
mazivá  
Valivé ložiská patria k významným strojným súčastiam. K prenosu zaťaženia a pohybu dochádza prostredníctvom valivých telies, umiestnených medzi krúžky alebo kotúč ložiska. Preto sú straty spôsobené trením u tohto druhu ložísk obzvlášť malé. Ak sa dbá na optimálnu kombináciu strojných súčastí a maziva, tak valivé ložiská spĺňajú vysoké nároky na funkčnosť a životnosť (valivé ložisko je tak dobré ako jeho mazivo).
   
       
       

       
    Mazanie klzných ložísk  
       
mazivá  
Klzné ložiská sú strojnou súčasťou, pričom prenášajú silu medzi časťami strojov, ktoré sa voči sebe pohybujú.
   
       
       

       
     
       
mazivá  
Mazanie klzných ložísk v podmienkach zmiešaného trenia patrí k obtiažnym úlohám tribotechniky. Vzhľadom k nízkej relatívnej rýchlosti, kmitajúcim alebo prerušovaným pohybom sa nemôže vytvoriť mazací klin.
   
       
       

       
    Mazanie klzných ložísk zo spekaných kovov  
       
mazivá  
Klzné ložiská zo spekaných kovov vznikajú z práškových kompozít za pôsobenia tlaku a tepla. Podľa skladby materiálu (spekané železo, oceľ, bronz) sa vyrábajú tieto klzné ložiská s najrôznejšími stupňami poréznosti (Sint A, Sint B, Sint C) a vlastnosťami.
   
       
       

       
     
       
tesnenia  
Na založenie upchávkových šnúr sa používajú narezané alebo tvarove vylisované krúžky, alebo prstence z týchto polotovarov. Rezanie krúžkov z metrového polotovaru sa doporučuje uskutočňovať na rezacom kalibri Merkel, kde je možnosť presného rezania na požadovanú dĺžku, čo pri montáži uľahčuje správne vytvarovanie tesniaceho prvku na hriadeli alebo vretene do tvaru krúžku alebo prstenca. Improvizovaným spôsobom možno šnúru tiež obopnúť okolo hriadeľa alebo rúrky rovnakého priemeru a odrezať na potrebnú dĺžku.
   
       
       

       
    Mazanie hydrodynamických klzných ložísk  
       
mazivá  
Hydrodynamické klzné ložiská majú sily, prenášané prevažne hriadeľom, ďalej prevádzané na kostru prostredníctvom olejom mazanej ložiskovej panvy. Okrem správneho konštrukčného návrhu sú pre prevádzkovú spoľahlivosť hydrodynamického klzného ložiska najdôležitejším predpokladom bezchybné a prevádzkové podmienky prispôsobené mazaniu.
   
       
       

       
    Mazanie skrutiek  
       
mazivá  
Skrutky patria k silovým spojom a rozoberateľným spojovacím prvkom. Mali by sa dať montovať a demontovať s čo najmenším vynaložením sily, bez poškodenia používaného materiálu, a bez zmeny ich štruktúry. Aby sa zaistili tieto požiadavky, je v mnohých prípadoch nevyhnutné použitie mazív. Zodpovedný výber sa riadi napr. podľa teplotného rozsahu použitia, okolitého prostredia, chemických vplyvov, materiálových kombinácií atď.
   
       
       

       
     
       
tesnenia  
Pri oprave prípadne revízii prístroja musia byť namontované zásadne nové tesnenia. Tesniaca hrana nového hriadeľového tesnenia nesmie prísť na staré obežné miesto.
   
       
       

       
    Mazanie pružín  
       
mazivá  
Pružiny sa používajú v mnohých technických aplikáciách. Slúžia obecne ako zásobník energie, t.j. plastickou deformáciou pružiny prostredníctvom pôsobenia sily F po dráhe s (zjednodušené: F x s) sa energia staticky uchováva. Sila pôsobí staticky tak dlho, pokiaľ pružina pri vratnom pohybe do východzej polohy túto energiu znovu nevydá do systému.
   
       
       

       
    Mazanie elektrických kontaktov  
       
mazivá  
Tribotechnicky relevantné kontakty sú rozoberateľné a/ alebo pohyblivé. K nim patria spínacie, klzné a zásuvné kontakty. Tieto sú spravidla vyrobené zo zliatin kovu a čiastočne obsahujú povlak podľa konkrétnych požiadaviek. Podľa ich úlohy tak majú rôzne tvary.
   
       
       


 
   
  Linky
 
Freudenberg Simrit Freudenberg Simrit Slovakia
 
Tieto stránky vznikli s podporou firmy Freudenberg Simrit, ktorá má svoju pobočku na slovensku.

Freudenberg logo

simrit logo

merkel logo
Klüber Lubrication logo
 
Celkom zobrazení:
117829

 

 
© Freudenberg Simrit, spol. s r. o. , 2005
 
Všetky práva vyhradené.
 
Kontaktné informácie: Kontakt
 
pocitadlo